Privacy

De medewerkers van SCAL Medische Diagnostiek hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van de patiënt- en onderzoeksgegevens. Tot de regels van het privacyreglement in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behoren alle gegevens gerelateerd aan patiënten en onderzoeksresultaten. Alle medewerkers van SCAL hebben een verklaring ondertekend dat men kennis heeft genomen van de regels met betrekking tot de geheimhoudingsplicht van patiëntgegevens.