Tarieven

Tarieven


Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven van het laboratorium en voor de uitvoering van functie- en beeldvormend onderzoek.

Tarievenlijsten laboratoriumonderzoek:
Toelichting op de tarievenlijsten


De tarieven zijn de maximale tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Op een factuur kunnen dezelfde tarieven (codes) meerdere keren voorkomen, afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek. 


Bijkomende kosten laboratoriumonderzoek


In het tarievenoverzicht kunt u de kosten per onderzoek aflezen. Voor laboratoriumonderzoek (onderzoek van bloed, urine, faeces (ontlasting)) dient u rekening te houden met de volgende (mogelijk) bijkomende kosten:


Orderkosten


Per aanvraag worden orderkosten berekend, ongeacht het aantal ingestuurde materialen.  • Reguliere orderkosten (€11,25) per aanvraag, of;

  • Orderkosten bij bloedafname door uw (huis)arts of – assistente (dus niet door SCAL Medische Diagnostiek): maximaal €5,87.

  • Een decentrale toeslag wordt bij uw ordertarief opgeteld, indien u elders dan op onze hoofdlocatie aan de Rooseveltstraat 65 te Leiden bloed laat afnemen of uw lichaamsmateriaal inlevert (+ €3,68).

  • Een apart ordertarief wordt gerekend voor huisbezoeken (€17,63).


  • Mogelijke kosten nader onderzoek

De tarieven gelden wanneer geen nader onderzoek vereist is. Afhankelijk van uw onderzoeksuitslag kan het noodzakelijk zijn extra onderzoek te doen. De kosten voor dit extra onderzoek valt vooraf niet te voorspellen en is niet meegenomen in het tarievenoverzicht.


Vergoedingen


SCAL heeft met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Informeer bij uw zorgverzekeraar welke kosten exact vergoed worden. Houdt hierbij ook rekening met uw eigen risico. Het kan echter voor komen dat uw onderzoek niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De kosten voor het onderzoek moet u dan geheel zelf betalen. In dit geval dient het onderzoek bij afname te worden betaald en kunt u altijd de factuur opvragen.  Betalen kan op de hoofdlocatie met PIN, op alle andere locaties is er de mogelijkheid om een machtigingsformulier in te vullen. 


Vragen?


Heeft u nog vragen over de tarieven? Neem dan contact op met onze financiële administratie