Praktische informatie

Zonder afspraak

Voor bloedonderzoek en afgifte van materialen kunt u zonder afspraak terecht op één van de servicepunten van SCAL. Klik hier voor een overzicht van al onze locaties.
 
Met afspraak
Voor alle overige onderzoeken dan bloedonderzoek dient u een afspraak te maken met ons via telefoonnummer: 071 - 516 00 20. Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 16:00 uur. Mocht u een afspraak niet na kunnen komen, gaarne deze uiterlijk 24-uur van tevoren af te zeggen. Als u niet verschijnt of te laat afzegt zijn wij genoodzaakt de kosten aan u door te berekenen.

Meenemen bij bezoek 

Bij ieder bezoek aan een SCAL-locatie dient u uw aanvraagformulier, verzekeringspasje en een identiteitsbewijs mee te nemen. Patiënten die niet verzekerd zijn kunnen contant of per pin betalen .

Huisbezoek

Wanneer u niet in staat bent naar één van de servicepunten van SCAL te komen, dan komen wij bij u op huisbezoek. Hiervoor dient uw arts/ verwijzer een aanvraag in te dienen.

Nuchter blijven

Voor sommige bepalingen is het noodzakelijk dat u nuchter op de priklocatie verschijnt. Dat wil zeggen dat u minimaal 10 uur voor de bloedafname niet meer mag eten, drinken en/of roken. Water en thee (zonder smaakje en zonder suiker) mogen wel gedronken worden. Ook mag u uw reguliere medicijnen innemen. Uw arts/ verwijzer geeft op het aanvraagformulier aan of u nuchter moet verschijnen.

Uitslagen

De uitslag van uw onderzoek wordt - zo mogelijk - binnen 24 uur naar uw arts verstuurd. Uw arts informeert u dan verder.