Verlengde Glucose Tolerantie Test

Uw arts heeft samen met u besloten om te onderzoeken of u hypoglykemie heeft. Wanneer u hypoglykemie heeft is uw bloedsuikerspiegel te laag. Middels de verlengde glucose tolerantie test meten wij de stijging van de concentratie van glucose in uw bloed, op verscheidene tijdstippen nadat u een glucosedrankje heeft gedronken.

Voorbereiding
Op de dag van het onderzoek dient u nuchter te zijn.  Dat betekent dat u voorafgaand aan het onderzoek minimaal 10 uur moet hebben gevast. Houdt u ermee rekening dat in die 10 uur:

U niet mag eten of drinken (water, thee of koffie, mits zonder melk en suiker mogen wel) 

 • U niet mag roken
 • U geen kauwgum of snoep mag gebruiken
 • Uw arts u zo nodig adviseert over uw medicijngebruik. Indien u medicijnen moet innemen mag u dit met een beetje water doen, ook als u nuchter moet zijn. Heeft u nog vragen hierover, raadpleegt u dan uw arts.

  U mag zelf eten en drinken mee nemen naar uw afspraak. Na afloop van de test kunt dit nuttigen.

  Het onderzoek kan niet uitgevoerd worden in geval u ziek of zwaar verkouden bent op de dag van het onderzoek. Gelieve dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

  Meenemen naar het onderzoek

 • Het aanvraagformulier van uw huisarts
 • Uw legitimatiebewijs
 • Uw verzekeringsbewijs
 • Wat eten en drinken
 • Eventueel wat leesmateriaal om de wachttijd te veraangenamen

  Het onderzoek

 • ’s Ochtends op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de receptie van onze hoofdlocatie aan de Rooseveltstraat 65 in Leiden. Neemt u het aanvraagformulier, uw legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs mee.
 • Uw bloed wordt door een diagnostisch assistent afgenomen via een vingerprik.
 • Daarna krijgt u een glucosedrank die u in ongeveer vijf minuten volledig opdrinkt. Deze drank bevat 100 gram glucose en smaakt daardoor erg zoet.
 • Vervolgens wordt twee, drie, vier en vijf uur na het opdrinken van de glucosedrank opnieuw bloed afgenomen middels een vingerprik.
 • Na de laatste vingerprik mag u weer normaal eten en drinken.
 • Het onderzoek duurt in totaal 5,5 uur. In deze gehele periode mag u niet eten en drinken. Een beetje water drinken mag wel. Omdat u zich niet mag inspannen, kunt u het beste deze tijd zittend doorbrengen.  

Heeft u tijdens de test gebraakt, of last van buikkramp of diarree? Onze diagnostisch assistent hoort dit graag van u, omdat de uitslag hierdoor minder betrouwbaar kan zijn.

Praktische informatie
Dit onderzoek wordt op onze hoofdlocatie uitgevoerd. Maak hiervoor een afspraak via het centrale telefoonnummer; 071 - 516 00 20.

N.B. U bent wettelijk verplicht zich te kunnen identificeren wanneer u medische zorg ontvangt. Vergeet daarom niet uw identiteitsbewijs mee te nemen bij uw bezoek aan een SCAL-locatie.