Aanvraagprocedure cito

SCAL Medische Diagnostiek krijgt steeds vaker aanvragen voor cito-diagnostiek. Cito-diagnostiek kan worden aangevraagd in situaties waarbij de uitslag van het bloedonderzoek direct bepalend is voor urgent medisch handelen. Deze diagnostiek wordt bij SCAL met voorrang behandeld en heeft hierdoor altijd een grote impact op het hele diagnostische proces van aanvraag tot rapportage. Om alle aanvragen met een sterke medische urgentie in behandeling te kunnen nemen is de procedure voor cito-diagnostiek geoptimaliseerd.

 • Cito-diagnostiek dient telefonisch aangevraagd te worden via de artsenlijn: 071-5160022. Bij aanvragen via ZorgDomein, dient het ZorgDomein (ZD) nummer telefonisch doorgegeven te worden via deze lijn. Voor aanvragen met een formulier dient het formulier per fax aan SCAL verstuurd te worden.
 • Cito-diagnostiek kan op werkdagen van 8:00 tot 15:00 uur worden aangevraagd. Buiten deze tijden kan een cito-aanvraag alleen worden uitgevoerd na telefonisch overleg met onze dienstdoende klinisch chemicus.
 • De uitslagen van cito-diagnostiek zijn uiterlijk 4 uur na de aanvraag bekend. Zodra de uitslagen bekend zijn, zullen deze naar u worden gefaxt. Er wordt geverifieerd of de fax is aangekomen. De uitslagen kunnen ook door de aanvrager telefonisch worden opgevraagd via: 071-5160022.
 • De telefoniste van SCAL vraagt altijd naar de indicatie voor de cito-diagnostiek. Het opgeven van de indicatie is een vereiste voor het honoreren van cito-diagnostiek.
 • Alle aanvragen voor cito-diagnostiek kunnen worden doorverbonden met de klinisch chemicus. De klinisch chemicus beoordeelt de aanvraag en keurt de aanvraag goed of af.
 • Het testpakket voor cito-diagnostiek is beperkt. Testen buiten dit pakket kunnen alleen als cito-diagnostiek worden aangevraagd in overleg met de klinisch chemicus.
  De volgende testen kunnen als cito-diagnostiek worden aangevraagd:
  • Volledig bloedbeeld (leukocyten, Hb, Ht, Erytrocyten, MCV, RDW en Trombocyten)
  • Glucose
  • Kreatinine
  • Ureum
  • Natrium
  • Kalium
  • Chloride
  • ASAT, ALAT, Calcium
  • Bilirubine bij een pasgeborene
  • CK
  • CRP
  • Troponine
  • D-dimeer

U kunt voor vragen altijd terecht bij de klinisch chemicus via de directe lijn: 071-5160026.